Högre vinster för Billerud och Moelven

De båda skogskoncernerna Billerud och Moelven redovisade idag ökade vinstresultat.

Skogsbolaget Billerud, som bland annat äger Gruvöns bruk i Grums, redovisar en vinst efter finansnetto på 85 miljoner kronor för årets andra kvartal. Under samma kvartal i fjol gjorde bolaget en vinst på 3 miljoner kronor. Omsättningen steg från 1,7 miljarder till 1 8 miljarder. I en prognos för helåret räknar bolaget med att ett förbättrat marknadsläge bör ge en fortsatt positiv utveckling av försäljningspriserna.

Skogskoncernen Moelven, med verksamhet på flera orter i Värmland, gjorde ett mycket bra resultat under första halvåret i år.Rörelseintäkterna blev närmare 3,3 miljarder norska kronor jämfört med 3 miljarder i fjol. Rörelseresultatet blev 141 miljoner norska kronor mot 79 miljoner samma period förra året, det vill säga en kraftig förbättring av resultatet.