Gruvön sågverk kan komma att säljas

Tidningen Dagens Industri uppger idag att skogskoncernen Stora Enso inte utesluter en försäljning av sina samtliga sågverk.

De 27 sågverken har 5 000 anställda och 15 miljarder kronor i försäljning. Tre av sågverken ligger i Sverige. Enligt Dagens industri är lönsamheten otillfredställande trots att Stora Enso är störst i Europa på trävaror. Sågverkens framtida roll i koncernen ska nu utvärderas. Sågverken är den minsta av Stora Ensos fyra affärsområden och motsvarar ungefär tio procent av försäljningen.