Manifestation för rovdjurspolitik

Nästa lördag den femte augusti genomförs en manifestation i Torsby med krav på en förändrad rovdjurspolitik i Sverige.

Det är Jägareförbundet och Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik som arrangerar manifestationen där man bjudit in representanter från samtliga riksdagspartier. Syftet med manifestationen är bland annat att få politikernas syn på hur de skall hantera populationen av främst varg, som idag finns i Värmland och angränsande län.