Sunne bakgrund till stämning

Miljödebattören Björn Gillberg stämmer Sverige i Europadomstolen. Anledningen är en dom i Regeringsrätten som i januari fastslog att man inte behöver äga en viss bit mark för att få bygglov där.

Bakgrunden till målet är en långdragen tvist om byggandet av en 3 G-mast i värmländska Sunne. Kommunen, länsstyrelsen, och regeringen sade ja till masten i olika skeden. Markägaren överklagade beslutet till Regeringsrätten med hjälp av Björn Gillberg. Detta meddelar TT.