Carola (26 juli 2006)

Frykdalsdansen har i år ett mycket kraftfullt uppbåd av artister. Carola är kanske den mest folkkära av dem...