Miljöpartiet vill satsa på grön teknik i stället för vapen

Så många som 180.000 nya jobb skulle skapas om man avvecklade vapenexporten och i stället satsade på så kallad grön teknik, det tror miljöpartiet, som nu driver frågan inför valet.

Leif Björnlod, riksdagsledamot för miljöpartiet i Värmland, menar att ny miljövänlig och resurssnål teknik är något som Bofors Defence och SAAB Bofors Dynamics skulle satsa på i stället för att tillverka vapen.

Vapenindustrin är motsägelsefull och bygger på dubbelmoral menar Björnlod och tar som exempel tillverkningen av landminor som Sverige både arbetat för att förbjuda men samtidigt tillverkar.