Norska arbetslivet lockar mer än universitetsstudier

Många värmländska ungdomar söker sig till Norge där det är lätt att få arbete med hög lön, och detta kan vara orsaken till att allt färre ungdomar söker utbildning på universitetet. Det menar Lena Fries, som är chef för antagningsenheten vid Karlstads universitet.

Men trots att universitetet satsar på information i bland annat norska gymnasieskolor, tror hon inte att det är de egna satsningarna som är mest avgörande, utan signalerna från samhället i sin helhet.