Wallström inviger reningsverk på Hammarö

EU-kommissionären Margot Wallström ska senare i augusti inviga Sättersvikens reningsverk på Hammarö.

Reningsverket har byggts med bidrag från EU:s miljöfond LIFE. Syftet med reningsverket är att skapa ett ekologiskt hållbart lokalt kretslopp för avlopp och organiskt hushållsavfall för fastigheter som inte är anslutna till kommunens centrala avloppsreningsverk.