Lärarfacket vill utbilda lärare för att förebygga homofobi

Lärarna måste bli bättre på att ge eleverna kunskap om sexuella läggningar och förebygga homofobi. Det hävdar Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Riksförbundet för sexuellt likaberättigande i en debattartikel i Dagens Nyheter på tisdagen.

En undersökning visar att endast två procent av lärarna får vidareutbildning i frågor om sexuell läggning och homofobi. Samtidigt uppger varannan tillfrågad lärare att de hört elever ha en kränkande jargong om sexuell läggning.