Karlskogas kommunalråd tror inte på en nedläggning av vapenindustri

Miljöpartiet går till val på att avveckla vapenexporten. Men Bengt Johansson, kommunalråd i Karlskoga där Bofors är en stor arbetsgivare, ser ingen anledning till förändring.

Bofors, nuvarande Bofors Defence och SAAB Bofors Dynamics, har länge varit den största näringsgrenen för Karlskoga kommun.

Det är ett av de största företagen i landet, bland de 50 - 60 svenska företag, som tillverkar vapen för export.

Kommunalrådet Bengt Johansson i Karlskoga menar att vapen fortfarande behövs eftersom fredskapandet i världen inte kommit så långt som önskat. De anställda har enligt honom alltså en fortsatt tryggad framtid.