Västra Värmland framgångsrikt säger Maud Olofsson

Västra Värmland redovisar ett bra resultat när det gäller låg arbetslöshet, stora investeringar och framtidshopp, det sa centerledaren Maud Olofsson, när hon i går var på Värmlandsbesök i Årjäng. Samtidigt dras man med bristande rörlighet på arbetsmarknaden, något man kan råda bot på genom att marknadsföra sig i områden där det råder stor arbetslöshet och där man är beredd att flytta, säger Olofsson, och då bör man locka med god livsmiljö, strandnära boende och bra skola och barnomsorg.