Bristfällig plan för familjecentralen i Forshaga

Arbetsmiljöverket är fortfarande inte nöjda med Landstingets svar om förbättringar av arbetsmiljön vid familjecentralen Träffen i Forshaga. Arbetsmiljöverket krävde omedelbara åtgärder efter en inspektion i våras.

Siv Brask, som utrett ärendet, säger att landstinget i Värmland med sitt svar visar att man är överens om att allvarliga problem det finns, men saknar ännu en tidsplan för när och hur de ska lösas.

Landstinget hyr lokalerna till famlijecentralen av Forshaga kommun och det finns tre mottagningar; en barnavårdscentral, en mödravårdscentral och en ungdomsmottagning. I samma korridor har kommunen också andra verksamheter.

Arbetsmiljöverket konstaterade att lokalerna har så stora brister att de ger oacceptabla psykiska och fysiska påfrestningar för personalen.

Bland bristerna nämns att patienternas integritet inte går att skydda, att väntrummet ger ett påvert intryck med förstörelse och smuts och att hygienutrymme saknas helt. Bristen på hygienutrymme gör också att personer utsätts för risk att smittas i arbetet.