Många avhopp från värnplikten

Trots att allt färre gör värnplikten i Sverige så är antalet som hoppar av lumpen lika högt som förr. Av de cirka 10 000 som rycker in varje år lämnar var åttonde lumpen i förtid.