Värmlänningar köper mer nikotinläkemedel

Försäljningen av nikotinläkemedel fortsätter att öka, visar siffror från Apoteket. Under första halvåret 2006 sålde Apoteket totalt 11,9 miljoner dygnsdoser, en ökning med 2,9 procent jämfört med motsvarande period förra året. I Värmland ökade försäljningen med 4,9 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Försäljningen ökade mest i Kronobergs län, med hela 7,7 procent. I tre län har försäljningen minskat sedan samma period förra året, varav mest i Gotland där den minskade med två procent.

Samtidigt har antalet snusare ökat kraftigt de senaste åren och i dag snusar en miljon svenskar.