Karlskoga förbjuds av USA att sälja vapen

USA har förbjudit Bofors i Karlskoga att sälja vapen med amerikanska komponenter till Venezuela. Bakgrunden till USA:s förbud är att Venezuela’s president Hugo Cháves är kritisk mot USA.

Bofors har genom åren sålt vapen till Venezuela för miljardbelopp eftersom Sverige inte har några begränsningar för vapenexport till Venezuela.