Kvinnor hörselskadas på jobbet

Kvinnorna drabbas numera lika ofta av hörselskador på sina arbeten som männen. För medan de traditionella mansyrkena ullersanerats har inget hänt med de kvinnliga.

Rebecka Johansson är audionom på länssjukhuset i Jönköping och har märkt hur allt fler kvinnor sökt sig dit.