Fem miljoner till Värmländska landsbygden

Värmland får fem miljoner kronor per år av regeringen i det nya landsbygdsprogram som ska utveckla landsbygden. Pengarna ska användas till att stimulera landsbygdsföretagande, miljöåtgärder och att hålla kulturlandskapet levande genom odling och betande.

Värmland har sedan Sverige gick med i EU haft cirka 10 000 hektar som hamnat i en högre klass än övriga skogsbygder i Svealand och har därför inte fått ersättning för sämre odlingsförutsättningar för spannmål.

LRF:s Värmlandsordförande Hans Ove Jensen säger nu att man är nöjda med det nya landsbygdsprogrammet och att regeringen nu vidtar åtgärder.