Försök med hemlagad mat till äldre i Sunnemo

Idag serveras hemlagad mat på äldrekooperativet Hyttgården i Sunnemo, istället för färdiga veckomatlådor från Sala. Det är en försöksverksamhet som bygger på att man i byn tycker att dom gamla ska ha riktig hemlagad mat.