Svårt att få parkeringstillstånd för skilda föräldrar med handikappade barn

En familj i Karlstad anser att trafiknämnden i kommunen har byråkratiska principer som försvårar deras tillvaro.

Anledningen är att familjen, där mamma och pappa lever separerade, inte längre kan få två parkeringstillstånd för sin svårt handikappade son, vilket de tidigare haft. Länsstyrelsen ger föräldrarna rätt, men trafiknämnden har nu överklagat det beslutet till Länsrätten. Kommunen hänvisar till att tillståndet är personligt och att risken för missbruk är stor när flera parkeringstillstånd utfärdas för en och samma person.