Mangenbaden säljs

Mangenbadens Camping, norr om Molkom, ska bjudas ut till försäljning.

Karlstads kommun som äger anläggningen anser att privata ägare bättre kan utveckla verksamheten än kommunen själv, eftersom det behövs nya resurser. Avtalet med nuvarande arrendator har sagts upp och fritidsnämnden ska i dag fatta beslut om att aktivt verka för en försäljning. Tanken är att den nye campingägaren ska sköta badplatsen för allmänheten genom ett driftsavtal med kommunen.