Karlstads kommun och universitetet samarbetar om att spara el

Karlstads kommun samarbetar nu med universitetet för att få ner energianvändning på de bägge arbetsplatserna.

I en ny gemensamt framtagen broschyr får de anställda råd om hur man kan spara el på jobbet. Broschyren ska bland annat användas i det interna arbetet med miljöanpassning av arbetsplatserna.