Kritik mot skola som höll handlingar hemliga

Aggerudsskolan och barn- och utbildningsnämnden i Karlskoga kritiseras av Justitieombudsmannen, JO.

Kritiken gäller att skolan inte lämnat ut handlingar som en förälder till en elev på skolan begärt ut, med hänvisning till att föräldern inte är vårdnadshavare.

Föräldern borde fått ta del av handlingarna, menar JO och kritiserar därför skolan och nämnden, skriver Karlskoga Kuriren idag.