Medborgarkontor blir kvar

Medborgarkontoren i Molkom och Vålberg blir kvar. I varje fall om kulturnämnden i Karlstad kommun får som de vill.

De föreslår nu kommunstyrelsen att 1,5 miljoner kronor ska budgeteras årligen från och med 2007 för kontoren, som öppnades på försök 2004. Kontoren finns i de lokala biblioteken och är bemannade med en samhällsvägledare.