Höjd gångbana inte handikappanpassad

Ett fastighetsbolag i Karlstad har på eget bevåg, och trots avslag från kommunen, höjt gångbanan utanför entrén till ett klädföretag på Drottninggatan.

Detta har medfört att gångbanan lutar alltför mycket för att det ska gå att manövrera en eldriven rullstol.

Teknik- och fastighetsförvaltningen kräver nu fastighetsbolaget på en förklaring.