Fortsatt hot mot Gläntan

Landstingets enhet för vård i livets slutskede hotas fortfarande av nedläggning.

Detta trots besked före valet från de flesta partierna i landstinget att de inte tänkte stödja en nedläggning av enheten Gläntan. NWT uppger att på uppmaning av biträdande landstingsdirektören Hans Karlsson har en ny variant av stängning tagits fram. Den innebär att Gläntan med åtta vårdplatser försvinner från kirurgen, som den organisatoriskt tillhör. I stället blir det fyra s k palliativa vårdplatser på onkologen, enligt förslaget.