Färre skador efter mer statistik?

Från september för akutmottagningarna i Karlstad, Arvika och Torsby detaljerad statistik över skador efter olycksfall.

Skador efter trafikolyckor har redan registrerats i fem år, men nu utökas statistikarbetet till att omfatta även andra olycksfall. Målet är att förebygga att skador händer igen. Uppgifterna samlas i en databas och rapporteras årligen in till Epidemiologiskt centrum (EpC) på Socialstyrelsen.