Tieto Enator utvidgar i Värmland

IT-företaget Tieto Enator utökar i Karlstad. Det är huvudkontoret för den avdelning som arbetar med it-lösningar för skogsbolag som nu flyttar till Värmland. Kontoret låg tidigare i Stockholm, men företaget vill komma närmare sina kunder och marknaden i värmlandsregionen.