Asbest fortsätter skörda offer

Asbest fortsätter att skörda liv, trots att ämnet varit totalförbjudet i Sverige sedan 1982. Fortfarande avlider fler än 100 svenskar årligen i den sällsynta men elakartade cancerform som är en följd av exponering för asbest för decennier sedan.