Centralsjukhuset får cirka 600.000 genom testamente

Forskningsfonden för Cancersjukvård vid Centralsjukhuset i Karlstad får tillskott i kassan efter en Storforsbo som testamenterat sin kvarlåtenskap till fonden.

Enligt bouppteckningen handlar det om drygt 580.000 kronor, vilket kan bli mer efter försäljning av fastighet, bil och lösöre. Formellt saknas medgivande från Allmänna Arvsfonden, som står som arvinge, eftersom det inte finns några andra. Men familjens jurist har aldrig varit med om att Arvsfonden sagt nej när det handlar om den här typen av arv.