Tuffa krav från hyresgästerna

Hyresgästföreningen Region Mitt som Värmland tillhör kräver sänkta eller oförändrade hyror inför förhandlingarna för nästa år.

Det finns utrymme för sänkta hyror i ett flertal bostadsföretag i regionen, många av dem har bra ekonomi - framför allt i de större orterna, enligt förhandlingschef Tord Wallin. Hyresgästföreningen Region Mitt förhandlar hyror för drygt 100.000 lägenheter i 55 kommunala bostadsföretag i Värmland, Dalarna, Södermanland och Örebro län.