Undersköterskor i stor utbildningssatsning

Nu ska alla undersköterskor som arbetar inom äldre- och handikappomsorgen i Karlstads kommun få lära sig mer om äldres sjukdomar, om läkemedel och deras effekter. Detta i en stor utbildningssatsning under tre år, som inleds idag. 

Omkring 3500 personer får varje dag någon form av vård via vård- och omsorgsförvaltningen inom Karlstads kommun. För de flesta handlar det bland annat om någon form av medicinering. Nu ska de 1500 undersköterskor som arbetar med detta få kompetensutveckling i en av kommunens största satsningar de närmaste åren. 6,6 miljoner kronor, varav en och en halv miljon från statliga kompetensstegen, satsas under tre år på att ge 20 timmars utbildning per person. De olika teman som tas upp är äldres hälsa, sjukdomar, mediciner, deras effekter, hur de doseras och när och hur man som undersköterska söker hjälp i sådana här frågor. Utbildningen ges av kommunen i samarbete med Apoteket.