Ungdomsenkät i östra Värmland

Degerfors och Karlskoga är två av totalt 27 kommuner i landet som ska delta i en enkätundersökningen om ungdomars levnadsvillkor.

Det är statliga Ungdomsstyrelsen som ska låta unga svara på frågor om sin hälsa, hur de upplever skolan och hur de ser på sin fritid. Syftet med enkäten är att kommunerna ska få ökad kunskap om hur ungdomarnas levnadsvillkor ser ut.