Fler gästnätter i Värmland i sommar

Årets sommar var en bra period för turistnäringen i Värmland.

Antalet gästnätter ökade med 3,8 procent jämfört med sommaren 2005.

Det totala antalet gästnätter i länet i sommar uppgick till drygt 92.000.

Även intäkterna ökade, plus 13,6 procent, enligt NUTEK, Verket för näringslivsutveckling.