Karlskoga lasarett skrotar rotationschema

Karlskoga lasarett skrotar förslaget att alla anställda ska gå på rotationschema, och alltså jobba alla tider på dygnet.

Beslutet togs av sjukhusledningen sen förslaget väckt stora protester bland personalen, det skriver Karlskoga-Kuriren idag. Rotationschemat skulle vara ett sätt att spara pengar.