Säffleläkare friad

En läkare i Säffle frias från ansvar när det gäller behandling av en 12 årig flicka som fick en handskada då en lampa i kommunens badhus exploderade.

Enligt Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, har läkaren fullgjort sina skyldigheter eftersom han dels kallade flickan tillbaka dagen därpå för kontroll och därefter remitterade henne till distriktsköterskan. Olyckan hände i slutet av november och flickan opererades först i februari sedan en annan läkare konstaterat att senan i tummen gått av. Flickan har också förlorat känseln i tummen.