Karlstadspar i strid om vårdräkning

Karlstadsparet Wahid Hazimi och Noura Kaddiri utkämpar en bitter strid mot myndigheterna om en sjukhusräkning. Det handlar om kostnaden för akutvård i samband med graviditetskomplikationer, skriver Nya Wermlandstidningen.