Skogsavverkningen rekordstor i hela landet

Skogsavverkningen går på högvarv i Sverige. Åttiosju miljoner kubikmeter skog avverkades tjugohundrafyra vilket är en ny toppnotering

Efter stormen Gudrun beräknas avverkningen ha ökat till etthundratjugotvå miljoner. Och om avverkningen fortsätter att öka i samma takt som de senaste femton åren finns det risk att skogsavverknignen inom fem, tio år måste hejdas för att hållbarheten i skogsbruket inte ska äventyras.