Krismöte på fredag om dricksvattenförsörjningen

Länsstyrelsens Regionala Krishanteringsråd har kallat till ett extramöte på fredag med anledning av den rådande dricksvattensituationen i Karlstad och Hammarö kommuner.

Vid mötet kommer bland annat representanter från polisen, landstinget, SOS Alarm och Handelskammaren att diskutera eventuella åtgärder till följd av vattenläckan vid Randviken. Vattennivån vid Sörmons Vattenverk sjunker alltjämt och Karlstad och Hammarö kommuner uppmanar därför invånarna alltjämt att spara på vattnet.