Personalen vid Gläntan oroad

Personalen vid nedläggningshotade Gläntan, som ger vård i livets slutskede, är oroad av att verksamheten ska splittras upp och flyttas till andra avdelningar, när landstinget måste spara pengar. Vid en nedrustning av den palliativa vården undrar man vem som tar konsekvenserna.