Utredningen kan ta lång tid

Det kan ta tid att utreda brandorsaken vid kommunens växthus i Visby
Anledningen är att elinsallationerna vid växthuset måste undersökas av SKL, statens kriminaltekniska laboratorium i Linköping. Antingen skickas bitar upp till dem eller att personal därifrån kommer ner på plats och undersöker brandplatsen i Visby. Det finns alltså idagsläget inget som tyder på att växthusbranden skulle vara anlagd, enligt kriminalkommissarie Magnus Frank.