Hassela i Klintehamn riskerar åtal

Sjöfartsinspektionens jurister vill att sjöåklagaren prövar om någon eller några på Hassela begått brott mot fartygssäkerhetslagen, i samband med att man tagit med ungdomar ut på sjön i Hasselas segelfartyg Justus i somras.

Justus saknade säkerhetscertifikat och besättningen hade inga friskintyg och saknade papper på att de hade sjukvårdsutbildning.

Åsa Dahlström, som är jurist på Sjöfartsinspektionen, säger att eftersom båten användes i affärsmässig verksamhet så ställs hårdare krav än om den används som fritidsbåt.

Visserligen har ungdomarna inte betalat något för att följa med på båten, men de kommuner som placerat ungdomarna på Hassela betalar för det. Därmed är Justus att betrakta som handelsfartyg och Hassela riskerar därmed åtal för brott mot Fartygssäkerhetslagen. 

Reporter Karin Brindt
e-post: karin.brindt@sr.se