Bygglov på Furillen och i Björkhaga

Byggnadsnämnden har gett bygglov för för tre villor på Furillen. En av dem ska deckarförfattaren Håkan Nesser bygga för att bosätta sig permanent i.

För Furillen antog även byggnadsnämnden en plan, och det öppnar för fortsatt utveckling av Fabriken och eremitkojorna, eftersom en plan gör det svårare att för gehör för överklaganden, enligt Johan Hellström på Fabriken.

Bygglov blev det också för Björkhaga camping i Sanda. Där ska det byggas sammanlagt 21 uthyrningsstugor på ungefär 40 kvadratmeter. Några av stugorna har fått dispens och får bli några kvadratmeter större än planerat. Och grannarna där har inte haft nåt att invända mot det.

Reporter Ulrika Uusitalo Fernholm
e-post: ulrika.fernholm@sr.se