Medeltidsfolket skräpar ner

Kommunens renhållningsarbetare hade igår jobb en halv dag med att städa i Nordergravar efter munkarnas så kallade fotbollsmatch som ingår i Medeltidsveckan.
Vakthavande vid polisen säger på onsdagsmorronen att just nedskräpningen i Visby under Medeltidsveckan är ett stort problem som behöver lösas. På Kommunens miljö- och hälsoskyddskontor har man ett flertal ärenden om nedskräpning liggande som lämnas vidare till polisen för utredning.