Politisk strid om kommunalråds-löner

Det ser ut att bli politisk strid om ersättningen till de båda blivande moderata kommunalråden.

Som vi berättat tidigare så vill moderaterna dela på en kommunalrådspost.

Lena Celion och Gustaf Hoffstedt väntas bli utsedda när fullmäktige samlas i morgon.

Men från socialdemokratiskt håll kommer nu kritik om att de båda moderaterna toppar sina kommunalrådslöner med var sitt fullt ordförandearvode.

Arvodesfrågan skall avgöras på fullmäktiges möte den 27 november.

Lena Celion tycker att det är helt i sin ordning att hon och partikamraten Gustaf Hoffstedt först delar på kommunalrådslönen - något som ger dem drygt 22 000 kronor var i månadslön - eller 265 680 kronor var i årslön.

Och därtill får vardera 159 000 kronor som årsarvode för de ordförandeuppdrag de ser ut att få. I Lena Celions fall - barn och utbildningsnämnden - och Gustaf Hoffstedts fall - social- och omsorgsnämnden.

Den tidigare ordningen har varit - och är fortfarande när det gäller heltidskommunalråden - att de inte får någon ersättning för sitt arbete i nämnder och styrelser. Det ingår i deras kommunalrådslön.

När kommunstyrelsen röstade blev det 9-6 - socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartiet röstade MOT ett fullt ordförandearvode för halvtidskommunalråden.

Men när frågan kommer till fullmäktige för slutligt avgörande är ju majoriteten en annan.