Unik utbildning planeras í Fårösund

Kustparkskolan i Fårösund hoppas bli först i landet med en utbildning inriktad på tidig musik, från 700-talet fram till mitten av 1700-talet.
Idén kommer från musikpedagogen Peter van Tour, som nu via EU-bidrag kunnat anställas på halvtid för att planera musikutbildningen. Målet med Kustparkskolan är att så snart som möjligt bli en folkhögskola. Till hösten startar också en allmän linje som riktar sig till speciellt kvinnor på norra Gotland.