Flygtrafiken till Visby minskar

Resandet med flyg till och från Visby fortsätter att minska, det visar färska sommarsiffror från Luftfartsverket.
Under juli månad gick antalet passagerare ner till 29 600 - en minskning med 14 procent jämfört med juli förra året. Räknat från årets början är minskningen 10 procent, eller nästan 19 000 passagerare. Även antalet starter och landningar visar negativa siffror - för juli back med 10 procent, från årets början med fem procent.