Framtidens skola ska diskuteras

Alla gotlänningar ska få tycka till om framtidens skola på Gotland. Nästa vecka bjuds allmänheten till olika möten runt om på öns skolor. Det här är ett led i en utredning som ska undersöka hur resurserna i skolorna ska fördelas när antalet elever minskar drastiskt.

Skola Gotland 2008 heter översynen av framtidens skola.
Det gäller både dagis, sexårsverksamhet, grundskola och gymnasium.
Upphovet till den här utredningen är att det inte föds lika många barn längre. För grundskolan handlar det om att mer än 20 procent av eleverna försvinner om bara fem år.

Om ytterligare några år har gymnasieskolans elevpuckel försvunnit och plötsligt är det 40 procent färre elever. Det betyder för grundskolans del att 70 klassrum gapar tomma.
Och om det inte finns elever som kan fylla klassrummen så finns inte heller elevpeng till att betala skolornas lokaler.

Det skulle rent matematiskt betyda att nästan hälften av landsbygdsskolorna på Gotland måste läggas ned.
Men skoldirektör Peter Molin tror inte att det behöver bli så många.

Men allt handlar inte om pengar utan lika mycket om hur liten en personalgrupp kan bli innan det drabbar undervisningen och samarbetet mellan kollegor.

Och hur få elever kan man ha i en klass innan pedagogiken blir lidande och barnen får för få kompisar att leka med? Inte minst är det en rättvisefråga om att skolorna ska kunna erbjuda samma slags utbud i undervisningen.

För gymnasieskolan betyder det minskade elevantalet att det kanske inte blir lika stora valmöjligheter bland programmen på Gotland och att elever måste hänvisas till gymnasieskolor på fastlandet.

När alla skolor på Gotland fått besök av skoldirektören och personalen har fått beskriva dagens verksamhet och hur de ser på framtiden är det föräldrar och allmänhetens tur att få säga sitt, dels på öppna möten på skolorna och dels via internet. Det sker genom att lämna synpunkter på webbsidan: skolagotland2008.

Elevernas åsikter ska fångas upp i klassråden och djupare diskussioner ska föras i skolråden mellan skolpersonal och föräldrar. Och skoldirektören Peter Molin lovar att alla åsikter kommer att bakas in i den hör översynen som till slut blir ett underlag för de beslut som politikerna ska fatta till våren inför kommande budget.

För att motverka den här utvecklingen med färre skolor och minskat utbud på gymnasiet gäller det att få fler barn till Gotland. Och handlar det om marknadsföring - att varje skola gör reklam för sig, för vad de gör och vilken undervisning de har att erbjuda.

Reporter: Ulrika Uusitalo-Fernholm
e-post: ulrika.uusitalo@sr.se