EU-miljard till gotländskt lantbruk

Lantbruket är den näring på Gotland som fått mest pengar i stöd från EU sedan år 2000 och fram till nu. 
Gösta Cedergren, EU-samordnare på länsstyrelsen, säger att  EU-stödet motsvarar cirka 20-25 procent av lantbrukets omsättning.

Närmare en miljard kronor har det gotländska lantbruket fått i stöd av EU. 
Det är stöd till lantbrukare i form av bland annat gårdsstöd, men det har också gått pengar till kompetensutveckling av jordbrukare och till så kallat startstöd och investeringsstöd.

Men de individuella skillnaderna är stora. En lantbrukare Radio Gotland talat med som har en omsättning på tolv miljoner, får drygt 200 000 kronor i EU-stöd eller mindre än två procent. 
Svante Runfelt som driver Klintebys i Klintehamn, säger att för hans del motsvarar EU-stödet cirka åtta-nio procent.

Den gård som får mest gårdsstöd här på Gotland är Skäggs i Väskinde, som får drygt 1,6 miljoner årligen i gårdsstöd.