Förskjutning inget problem på färjorna

Destination Gotland har inte haft några problem med förskjutning av lasten på sina färjor. Något som kan vara orsaken till att lastfartyget Finnbirch sjönk i Östersjön natten till torsdagen.

På Destination Gotland har sjögång gjort att bilar blivit demolerade, och det har hänt att bolaget vägrat ta med fordon som inte haft säkrad last. Men något problem med förskjutning av lasten har det inte varit, säger vd:n på Destination Gotland, Sten-Crister Forsberg.

- Vi har så vitt vi kan se inte haft några problem med trailers eller lastbilar.

- Det som har förekommit i riktigt hårt väder är att en och annan personbil flyttat på sig, men det har inte äventyrat någon säkerhet, säger Sten-Crister Forsberg.