Ljugarns hamn muddras

Ljugarns hamn ska muddras eftersom det inte har gjorts på snart tio år. Tanken är att det som grävs upp ska dumpas flera sjömil utanför kusten.

Eftersom det inte är några höga halter av tungmetaller så ser inte miljö- och hälsoskyddsnämnden dumpningen som något problem.

Det avgörande beslutet tas av länsstyrelsen.